KM Terrazzo KM Terrazzo
   
หน้าหลัก เกี่ยวกับ บริษัท ผลงาน ติดต่อ
contact Km terrazzo
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็ม. เทอรัสโซ
164/1 หมู่ 3 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2923-4550 โทรสาร : 0-2923-4551
email : kmterrazzo@hotmail.com
ต้องการให้ติดต่อกลับ กรุณากรอกรายละเอียด
ชื่อ
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
หัวข้อ
รายละเอียด
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็ม. เทอรัสโซ 164/1 หมู่ 3 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2923-4550 โทรสาร : 0-2923-4551
© 2010 K.M. Terrazzo Co., Ltd. All Right Reserved.